API MELAFIX ( TRỊ NẤM VÀ KHUẨN HẠI )

 

1. Đặc Trị Các Bệnh : 
– Đục Mắt , Rộp Mắt , Đen Mình , Xù Vẩy , Nấm Miệng , Nấm Râu , Thối Vây , Đuôi ( Do Chất Lượng Nước Kém hoặc Chưa Xử Lý Dẫn Đến Trường Hợp Cá Cắn Đuôi , Bị Nước Ăn Dần Vây Đuôi ) , Lỡ Loét , Xuất Huyết , Xước Mình , Rách Da , Tróc Vẩy ( Do Va Đập hoặc Vượt Nhảy Ra Ngoài Bể ) , Rách Mang , Thiếu Mang ( Sau Khi Phẫu Thuật ) .
– Giúp Cá Nhanh Lành Vết Thương ( Có thể sử dụng kết hợp với PIMAFIX™ Để Đat Kết Quả Tốt Nhất ) .
2. Nên Sử Dụng Khi :
– Phẫu Thuật Cá .
– Cá Yếu , Bị Nhiễm Khuẩn ( Các Triệu Chứng Trên ) .
– Cá Đánh Nhau Dẫn Đến Vết Thương – Stress ( Lỡ Loét , Móc Mình , Sưng Mỏ , … )
– Cá Được Vận Chuyển Xa .
– Thời Tiết Chuyển Lạnh .

 

Hướng Dẫn Sử Dụng :
– Ngừa Bệnh : 5ml cho 190Lít Nước ( 1-2/lần 1 tuần ) .
– Cá Đang Bệnh : 5ml cho 38Lít Nước ( Liên Tục 7 Ngày , Liều Lượng Không Thay Đổi ) .