Bộ Nguồn Đèn T5HO Odyssea

– Sử dụng làm nguồn thay thế cho đèn Odyssea Dual Pro T5HO trong trường hợp hỏng hóc.

– Phù hợp với các loại đèn tương ứng.

– Đèn 50/65: 2x18W

– Đèn 60/80: 2x24W

– Đèn 90/100: 2x39W

– Đèn 120/140: 2x54W

– Đèn 150/170: 2x80W

– Xuất xứ: Trung Quốc