Bông lọc cao cấp Odyssea cho bể cá cảnh, thủy sinh

  • Bông lọc Odyssea: 75.000đ