Cốt Nền ADA Power Sand Special

600,000

ADA Power Sand Special là loại cốt nền thủy sinh có chứa hàm lượng dinh dưỡng chất hữu cơ tự nhiên bổ sung dinh dưỡng cho phân nền.

Danh mục: Từ khóa: