Cốt Nền DBO – 500gr

50,000

Dinh dưỡng lót đáy bên dưới lớp phân nền
Bổ dung thêm dinh dưỡng cho cây thủy sinh

Danh mục: