Cút inox chuyển ống phi 12/16, 16/20

  • Phi 12/16 : 80.000đ
  • Phi 16/20 : 80.000đ