Đèn LED kẹp thành bể cá thủy sinh FF200, FF300

  • FF200: 330.000đ
  • FF300:480.000đ
  • Công suất FF200 : 12w (Phù hợp bể dưới 30cm)
  • Công suất FF300 : 24w (Phù hợp bể dưới 50cm)