EHEIM MECH pro

330,000

– EHEIM MECH pro sử dụng để lọc thô, bẫy các hạt bụi bẩn nhỏ.

– Hình dạng xoắn ốc đảm bảo bẫy các hạt bụi nhỏ nhất.

– Được làm hoàn toàn bằng nhựa trung tính không ảnh và dễ dàng làm sạch.

Danh mục: