Lọc Thùng Boyu YT dành cho bể cá Koi

  • Boyu YT 6000    (dùng cho hồ 500-1500L)   : 2.970.000đ
  • Boyu YT 9000    (dùng cho hồ 1500-2500L) : 3.650.000đ
  • Boyu YT 25000  (dùng cho hồ 2500-5000L) : 5.490.000đ
  • Boyu YT 45000  (dùng cho hồ 4000-7000L) : 7.180.000đ