LỌC THÙNG SUNSUN HW-5000

  • Nguồn điện: 220-240V/50Hz
  • Mức 1: Công Suất: 10W – Hmax 1,4m – 1800L/h
  • Mức 2: Công Suất: 15W – Hmax 1,8m – 2300L/h
  • Mức 3: Công Suất: 20W – Hmax 2,2m – 2800L/h
  • Mức 4: Công Suất: 25W – Hmax 2,6m – 3300L/h
  • Mức 5: Công Suất: 30W – Hmax 3,0m – 3800L/h
  • Mức 6: Công Suất: 35W – Hmax 3,4m – 4200L/h
  • Mức 7: Công Suất: 40W – Hmax 3,8m – 4600L/h
  • Đèn UV: 9W
  • Kích thước: 285x285x470mm
Danh mục: Từ khóa: