Máy Bơm Chìm Cho Bể Cá Cảnh – Lọc Tràn Trên – OGC 1000, OGC 2000, OGC 3000, OGC 4000, OGC 5000, OGC 6000

  • OGC 1000: 180.000đ
  • OGC 2000: 260.000đ
  • OGC 3000: 340.000đ
  • OGC 4000: 420.000đ
  • OGC 5000: 650.000đ
  • OGC 6000: 740.000đ