MÁY BƠM CÔNG SUẤT LỚN OU GECAI HB-16000, HB-18000, HB-20000, HB-25000

  • HB 16000:1.870.000đ
  • HB 18000: 1.950.000đ
  • HB 20000: 2.080.000đ
  • HB 25000: 2.250.000đ