Đất Nền ADA Ver.2 (bao 9 lít) Nhật Bản

840,000

Amazonia Ver.2 sử dụng đất đen làm nguyên liệu thô, nó làm nổi bật màu lá của cây thủy sinh.

Amazonia Ver.2 bao gồm Amazonia bổ sung để làm giàu chất dinh dưỡng, bằng cách thêm một lượng bổ sung Amazonia thích hợp cho Amazonia Ver.2 giúp thực vật thủy sinh phát triển tốt hơn.

Ngoài ra, đất tự nhiên giúp cho chất lượng nước phù hợp với cây thủy sinh và cá nhiệt đới, rất dễ duy trì hồ cá ở giai đoạn ban đầu.

Danh mục: Từ khóa: