Đất Nền Smekong 2 (bao 2kg) VN

50,000

Phân nền S mêkông 2 là phân nền thủy sinh có dạng viên đầy đủ dinh dưỡng và không tan trong nước. Với hàm lượng dinh dưỡng cao và pH ổn định.

Danh mục: Từ khóa: