Phân Nhét Gex – 9 viên – Nhật Bản

90,000

Bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây trồng
1 viên dùng cho diện tích 20x20cm

Danh mục: