Thảm Lọc 3D Sợi Thủy Tinh

40,000

Tạo lượng vi sinh lớn: độ thoáng cao
Cung cấp Oxy
Giữ phân cá và cặn hiệu quả
Độ thẩm thấu cao, không làm tắc lọc
Dễ dàng vệ sinh, có thể tái sử dụng nhiều lần.
Size : 44x25cm

Danh mục: Từ khóa: