Thước Đo Nồng Độ Muối Trong Nước

130,000

Cách sử dụng thiết bị: xem clip