Thuốc gây mê cho cá Rồng, cá Koi – Nika, chái số 6

  • Nika         : 180.000đ
  • Chai số 6 : 160.000đ