BEAMWORK HILUMEN – Đèn Máng 3 Dãy Chuyên Cho Huyết Long

  • Máng 120 cm :  (chân kéo dài dùng được cho hồ 140cm)
  • Máng 150 cm :  (chân kéo dài dùng được cho hồ 170cm)
  • 2 chế độ mở đèn : mở 1 dãy giữa và mở cả 3 dãy đèn
Danh mục: Từ khóa: