Đèn Đổi Màu Trang Trí Hồ Cá – 3 chế độ

Đèn có ống kính bọc cách nước nên có thể ngâm chìm trong nước hoặc treo trên thành bể. (có kèm theo su hít kinh )

Chuyển chế độ màu với nút bấm công tắc.

CÓ CÁC KÍCH THƯỚC:

  • 30 cm : 80.000 đ
  • 40 cm : 85.000 đ
  • 50 cm : 90.000 đ
  • 60 cm : 100.000 đ
  • 80 cm : 130.000 đ
  • 100 cm : 160.000 đ
  • 120 cm : 180.000 đ
Danh mục: Từ khóa: