Phân Nước ADA – thiên hạ vô địch

420,000

  • Green Brighty Neutral K : Dùng mỗi ngày, 1 nhấn/ 10L nước           – 420.000 đ / chai 300ml
  • Green Brighty Mineral    : Dùng mỗi ngày, 1 nhấn/ 10L nước            – 420.000 đ / chai 300ml
  • Green Brighty Iron          : Dùng từ tháng thứ 3, 1 nhấn/ 10L nước   – 420.000 đ / chai 300ml
  • Green Brighty NItrogen  : Dùng từ tháng thứ 6, 1 nhấn/ 10L nước   – 420.000 đ / chai 300ml
Danh mục: Từ khóa: