Phân Nước Nuphar – Liquid 1 Nitrogen – bổ sung đa lượng

75,000

Nuphar Liquid 1 Nitrogen được cấu tạo sao cho NPK nói riêng được cung cấp cho cây theo số lượng và hóa chất tạo thành các loại cây đòi hỏi sự hấp thụ và tăng trưởng tối ưu.

Danh mục: Từ khóa: