Chổi Lọc – Chổi Chống Ồn Cho Bể Lọc Tràn Dưới

40,000

Chổi lọc Mountain tree 45cm

+Có móc treo

+Giảm tiếng ồn khi cho vào hộp kĩ thuật

+Chặn cặn bẩn cho bể lọc dưới sử dụng ngăn lắng

Danh mục: