Đèn LED cá rồng Mayin Super Colour đỏ cá không đỏ nước

  • Size 72 cm: 640.000đ
  • Size 92 cm: 730.000d
  • Size 112 cm:790.000đ
  • Size 142 cm: 870.000đ
  • Size 172 cm: 1.320.000đ