Đèn UV Diệt Khuẩn – Tảo Xanh Nước

 • 5W : 150.000 đ
  Sử dụng cho hồ < 500lit
 • 7W : 160.000 đ
  Sử dụng cho hồ < 700lit
 • 9W : 170.000 đ
  Sử dụng cho hồ < 900lit
 • 11W : 180.000 đ
  Sử dụng cho hồ < 1000lit
 • 13W : 190.000 đ
  Sử dụng cho hồ < 1300lit
Danh mục: , Từ khóa: