Đèn UV diệt tảo 3 in 1

SOBO UV001 ( 8W ) : 380k .
Công Suất : 15W – 880L/H .
SOBO UV002 ( 10W ) : 400k .
Công Suất : 18W – 1000L/H .
SOBO UV003 ( 15W ) : 420k .
Công Suất : 20W – 1200L/H .
Danh mục: Từ khóa: