Đĩa Sủi Nhiều Size Dành Cho Bể Cá Cảnh, Hồ Cá Cảnh, Cá Koi

  • Sủi đĩa trơn                   (40mm):
  • Sủi đĩa trơn                   (60mm):
  • Sủi đĩa trơn                   (80mm):
  • Sủi đĩa trơn                 (100mm):
  • Sủi đĩa trơn                 (120mm):
  • Sủi đĩa viền nhựa       (100mm):
  • Sủi đĩa viền nhựa       (200mm):
  • Sủi cao su viền nhựa (180mm):
  • Sủi cao su viền nhựa (220mm)