Máy Sủi Khí Chạy Pin K-101

60,000

Máy oxi pin Shiruba K101
Hãng sản xuất Đài loan.
Dùng cung cấp oxi cho cá khi cúp điện, tại khu vực không có điện, hoặc vận chuyển cá với số lượng ít.
Sản phẩm dùng 2 viên pin Đại. Không kèm pin.
đã có sẵn dây, sủi