Lọc Phụ FKCS – dành cho hồ thủy sinh, hồ cá

  • Là lọc thô giữ cặn để lọc chính được hoạt động hiệu quả cao nhất
  • Lọc Phụ C1: 420.000 đ
  • Lọc Phụ C2: 490.000 đ
Danh mục: Từ khóa: