LỌC THÙNG SUNSUN HW-3000

 • Tích hợp đèn UV diệt rêu tảo gây hại; có thể điều chỉnh thời gian làm việc
 • Dòng ra có thể tuỳ chỉnh theo 6 cấp độ bằng bảng điện tử
  • Cấp 1: 10W – 1200 L/h
  • Cấp 2: 14W – 1600 L/h
  • Cấp 3: 18W – 2000 L/h
  • Cấp 4: 22W – 2400 L/h
  • Cấp 5: 26W – 2700 L/h
  • Cấp 6: 30W – 3000 L/h
 • BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:
  • 01 thân lọc Sunsun HW-3000
  • 01 bộ In Out kèm hút váng
  • 02 đoạn ống xanh chống gập, mỗi đoạn dài 1.5m
  • 04 lớp bông lọc cơ bản
Danh mục: Từ khóa: