Máy Bơm Hồ Koi Periha PG 15-20-25-35-40-50-60

Bảng giá sản phẩm Máy bơm Hồ Koi Periha PG: BẢO HÀNH 1 NĂM

1.Máy bơm Periha PG-20 ( 220-240V 50/60Hz; Đầu ra 75mm): 

 • Chế độ 1: 40w, 15,5m3/h, 2,4m
 • Chế độ 2: 50w, 18m3/h, 2,6m
 • Chế độ 3: 60w, 20m3/h, 2,8m

2.Máy bơm Periha PG-25 ( 220-240V 50/60Hz;Đầu ra 75mm):

 • Chế độ 1: 50w, 21m3/h, 2,5m
 • Chế độ 2: 60w, 23m3/h, 3m
 • Chế độ 3: 70w, 25m3/h, 3,5m;

3.Máy bơm Periha PG-35 ( 220-240V 50/60Hz; Đầu ra 75mm): 

 • Chế độ 1: 90w, 30m3/h, 2,5m
 • Chế độ 2: 100w, 33m3/h, 3m
 • Chế độ 3: 110w, 35m3/h, 3,5m

4.Máy bơm Periha PG-40 ( 220-240V 50/60Hz; Đầu ra 75mm):

 • Chế độ 1: 120w, 35m3/h, 2,5m
 • Chế độ 2: 130w, 38m3/h, 3m
 • Chế độ 3: 140w, 40m3/h, 3,5m

5.Máy bơm Periha PG-50 ( 220-240V 50/60Hz; Đầu ra 90/110mm): 

 • Chế độ 1: 160w, 45m3/h, 2,5m
 • Chế độ 2: 170w, 48m3/h, 3m
 • Chế độ 3: 180w, 50m3/h, 3,5m

6.Máy bơm Periha PG-60 ( 220-240V 50/60Hz; Đầu ra 90/110mm):

 • Chế độ 1: 250w, 50m3/h, 3,5m
 • Chế độ 2: 270w, 55m3/h, 4m
 • Chế độ 3: 300w, 60m3/h, 4,5m