Máy bơm Ou Gecai HA thế hệ mới

  • HA 3000: 820.000đ
  • HA 6000: 1.000.000đ
  • HA 8000:1.170.000đ
  • HA 10000: 1.270.000đ
  • HA 12000:1.370.000đ