Máy Thổi Luồng , Tạo Sóng SOBO

– WP-100M ( 6W – 3000L/H )     : 100.000 đ
– WP-200M ( 12W – 5000L/H )   : 120.000 đ
– WP-300M ( 10W – 7500L/H )   : 150.000 đ
– WP-400M ( 15W – 10000L/H ) : 170.000 đ
– WP-800M ( 25W – 20000L/H ) : 240.000 đ
Danh mục: Từ khóa: