Nhiệt – Ẩm Kế Mius

90,000

Đo nhiệt độ và độ ẩm trong không khí