Nhiệt kế điện tử Boyu BT-06 (dành cho bể cá)

  • BT-06: 60.000đ