Sưởi Hồ Cá – PERIHA

????Các Loại Model:

– Model: HE-50   – Công suất: 50W   – Phù hợp: 25 – 50L    – Kích thước: 32x34x240mm – Giá : 140.000 đ

– Model: HE-100 – Công suất: 100W –  Phù hợp: 50 – 100L – Kích thước: 32x34x290mm – Giá : 150.000 đ

– Model: HE-200 – Công suất: 200W – Phù hợp: 200 – 300L – Kích thước: 32x34x345mm – Giá : 160.000 đ

– Model: HE-300 – Công suất: 300W – Phù hợp: 200 – 300L – Kích thước: 32x34x400mm – Giá : 170.000 đ

– Model: HE-500 – Công suất: 500W – Phù hợp: 300 – 500L – Kích thước: 32x34x455mm – Giá : 200.000 đ