Phân Nhét JBL THE 7 + 13 BALLS

180,000

PHÂN NHÉT BỔ SUNG DINH DƯỠNG JBL THE 7 + 13 BALLS là phân nhét cao cấp chứa các dưỡng chất thiết yếu để cây trồng phát triển khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng trong phân nhét JBL sẽ được cây hấp thụ qua lá và rễ.

Danh mục: Từ khóa: