Phân Nước Nuphar – Liquid 3 BUCEP – chuyên dụng Bucep

110,000

Nuphar Liquid 3 – Bucep phân chuyên dụng cho Bucep và dương xỉ, Sản phẩm cung cấp đầy đủ vi chất dinh dưỡng mà Bucep cần để sống và phát triển.

Danh mục: Từ khóa: