TÚI LỌC TỔ ONG

40,000

– Thông Thoáng và Hòa Tan Oxy Tốt .
– Túi Có Dây Thắt .
– Giữ Chất Thải Hiệu Quả .
– Khi Túi Phình Lên Nước Sẽ Không Bắn Ra Ngoài .
– Dễ Dàng Vệ Sinh, Làm Sạch, Chỉ Cần Xịt Nước Làm Sạch Sẽ .

Danh mục: