Chổi Lọc Hồ Koi 40-60-80-100-120 cm

Bảng giá chổi lọc hồ koi:

 • Chổi 40cm (phần thân chổi 38cm)     : 14.000 đ/chổi
 • Chổi 60cm (phần thân chổi 58cm)     : 19.000 đ/chổi
 • Chổi 80cm (phần thân chổi 58cm)     : 23.000 đ/chổi
 • Chổi 100cm (phần thân chổi 58cm)   : 25.000 đ/chổi
 • Chổi 120cm (phần thân chổi 58cm)   : 27.000 đ/chổi

        Chổi Lọc được treo theo chiều thẳng đứng trong ngăn lắng của các hệ thống lọc. Kết cấu của chổi lọc bao gồm.

  • Phần móc treo: Móc tròn bằng nhựa (hoặc Inox ) dài 6cm, đường kính lỗ treo 25mm, thích hợp luồn ống PVC 21mm
  • Phần thân chổi: Phần thân chổi bằng Inox 304, kẹp các sợi cước tạo thành hình trụ tròn có đường kính 12cm.
  • Phần chốt đuôi: Khóa đuôi chổi bằng nhựa, dài 2cm.