Giá Thể Bio Chip (việt nam)

BIO CHIP ( việt nam )
.
Ứng dụng Xử lý cho nước thải sinh hoạt và công nghiệp
Khả năng khử ni tơ 4 – 5 kg NH4-N/m3 Chip*ngày
Tải trọng xử lý Tới 200 kg COD/m3 Chip*ngày
Độ dày 1,00 ± 0,4mm
Diện tích bề mặt 3,393 +/- 115 m²/m3
Vật liệu PE nguyên chất
Trọng lượng 170 kg/m3
Đường kính trung bình _22 mm (eliptical)
Màu Màu Trắng
Danh mục: Từ khóa: