LỌC MẶT HỒ KOI nhỏ

  • Dòng lọc mặt dành cho hồ nhỏ có diện tích bề mặt < 5m2
  • Phi gắn ống 34-42-49-60 mm
Danh mục: Từ khóa: