Máy bơm Ou Gecai cao cấp có bảng điều chỉnh HZ 8000 10000 12000

  • HZ 8000: 1.320.000đ
  • HZ 10000: 1.380.000đ
  • HZ 12000: 1.460.000đ