Đá Đậy Lỗ Hút Đáy Hồ Koi

350,000

Đường kính: 30cm
Hở đáy : 1.5cm
Đường kính trong của chân kê : 17 cm
Danh mục: Từ khóa: