Đá Đậy Lỗ Hút Đáy Hồ Koi

  • Đường kính 20cm: 170.000đ
  • Đường kính 25cm: 210.000đ
  • Đường kính 30cm: 300.000đ